Arbeidsmarkt verwachtingen voor 2015

Vooral de jongeren (18 – 35 jaar) zijn hoog gespannen t.a.v. de arbeidsmarktverwachtingen voor dit nieuwe jaar. Ook ziet deze groep jongeren de economische groei rooskleurig in.

Wel wil deze groep jongeren flexibel kunnen werken en verwacht van de werkgever genoeg ruimte voor loopbaanontwikkeling.

De grote groep huidige werkenden is zeker bereid langer te willen werken maar dan wel flexibeler. Ze willen langer werken als het aantal werkuren dan aangepast kan worden (lager) en aangepast kan worden op de privésituatie.

Wat ook duidelijk is, is dat de huidige groep werkenden (vanaf 35 jaar) minder vaak van baan gaat wisselen. Ze vragen daarmee ook ruimte en ontwikkeling bij hun huidige werkgever.

Geplaatst in Alle nieuws