Coaching

Coaching is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen, om persoonlijke effectiviteit te vergroten en om mensen bewust te maken van hun valkuilen en de oplossingen hiervoor. Niet door instructies of dwingende adviezen maar door op basis van gelijkwaardigheid en in onderlinge interactie, situaties te analyseren, oplossingen te verkennen en in de praktijk te brengen.

Coaching is zinvol als medewerker en organisatie achter hetzelfde doel staan. Yours helpt deze doelen te concretiseren zodat het coachingstraject effectief ingezet kan worden.

Waar trainingen veelal hun doel tekort schieten omdat de persoonlijke aanpak ontbreekt, kan coaching een alternatief zijn dat eerder en meer effect teweegbrengt. En dat biedt voordelen voor zowel de medewerker als de organisatie!