Dit verandert in 2015

Wijziging proeftijd per 1 januari

Je nieuwe werkgever mag je geen proeftijd meer geven als je een arbeidsovereenkomst hebt van zes maanden of korter. De regering hoopt met die afschaffing dat werkgevers minder geneigd zijn kortlopende contracten aan te bieden.

Minder streng concurrentiebeding per 1 januari

Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt een concurrentiebeding niet meer toegestaan. Eén uitzondering: als de werkgever motiveert welke zwaarwichtige bedrijf- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. Zonder een goede motivatie verklaart de rechter het nietig.

Telefoon, laptop, fiets van de zaak, anders per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe werkkostenregeling in werking. Bedrijven die hun personeel een laptop, telefoon of fiets verstrekken of een bedrijfsfeest organiseren, kunnen dat belastingvrij doen tot 1,2 procent van de totale loonsom.

Minder vakantiegeld in 2015

Mensen die een naheffing hebben gekregen van de Belastingdienst over 2014, krijgen door dezelfde kabinetsmaatregel minder vakantiegeld synthroid 50 mcg. Das Kapital heeft alles op een rij gezet wat dat voor verschillende inkomens betekent.

http://daskapital.nl/2014/11/nog_even_over_dat_zwaarder_bel.html

Eerder aanspraak op vast contract per 1 juli

Flexwerkers moeten na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Nu is dat drie jaar. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als ze elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. De tussenpoos is momenteel drie maanden.

Voor meer informatie kunt u altijd bij Yours terecht!

Geplaatst in Alle nieuws