€22.000.000 beschikbaar gesteld voor werkgevers

Tegenwoordig werken mensen steeds langer door en stijgt de gemiddelde leeftijd op de werkvloer. Tegelijkertijd wordt er steeds meer wendbaarheid van organisaties verwacht als gevolg van technologische en economische ontwikkelingen. Bedrijven kunnen hier op in spelen door oog te hebben voor de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van werknemers. Vaak wordt het verschil in werkplezier, ziekteverzuim en productiviteit direct waargenomen.

Onze Nederlandse overheid gaat om deze reden bedrijven en instellingen ondersteunen die haar werknemers graag ‘langer en gezonder’ aan het werk willen houden. Werkgevers kunnen vanaf vandaag een aanvraag voor subsidie indienen, wanneer zij projectmatig de ‘duurzame inzetbaarheid’ willen bevorderen. De aanvrager kan hierbij de helft van de projectkosten vergoed krijgen tot een maximum van 10.000 euro. In totaal komt er 22.000.000 euro beschikbaar vanuit het Europees Sociaal Fonds.

De criteria zijn ruim aangehouden, in principe komt ieder project dat het langer -en gezonder doorwerken bevordert al in aanmerking voor een subsidie. Om in aanmerking te komen dient men echter wel minimaal twee werknemers in dienst te hebben en het geld slechts te besteden middels extern advies. Overige bepalingen uit het criterium kan men terugvinden op de website van het ministerie.

Geplaatst in Alle nieuws