Flexwerkers houden vaker werk

Werknemers met een flexibel dienstverband blijven vaker aan het werk dan twee jaar geleden.
Het deel dat na drie maanden werkloos wordt, was in het eerste kwartaal van 2015 nog ruim 5%. Nu is dat minder dan 4 procent, meldt CBS. In 2014, het jaar waarin de werkloosheid begon af te nemen, was bijna 77 procent van de flexwerkers na drie maanden nog steeds aan het werk in een flexibel dienstverband. In het eerste kwartaal van 2016 was dat bij 78 procent. Ook het percentage doorstromers van een flexibel naar een vast dienstverband groeide ruim 1 procent.

Aantal flexwerkers blijft groeien
De cijfers over het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie zijn per 17 mei 2016 herzien. De herziening komt voort uit een wijziging voor een specifieke groep werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, namelijk degenen die een tijdelijk contract hebben met uitzicht op een vaste arbeidsrelatie. Door een verbetering in de vragenlijst is voor deze groep nauwkeuriger vast te stellen of zij gedurende het onderzoek overstappen naar een vast of ander tijdelijk dienstverband bij dezelfde werkgever. Het totaal aantal mensen met esite2
en vast dienstverband komt voor 2015 daardoor 129 duizend hoger uit en het aantal met een flexibel dienstverband komt met datzelfde aantal lager uit. De cijfers vanaf 2003 zijn op grond van deze uitkomsten herzien.

Bron: flexnieuws.nl

Geplaatst in Alle nieuws