Hoe blijven we robots straks de baas?

Langzaam maar zeker zal de confrontatie steeds groter worden. Of is dat te dramatisch? Robots en andere vormen van kunstmatige intelligentie gaan veel invloed uitoefenen op onze hedendaagse arbeidsmarkt. Sommige banen zullen veranderen, anderen zullen verdwijnen. Maar dit alles hoeft geen reden tot angst te betekenen: het gaat namelijk niet zo snel als sommigen doen voorspellen. Uiteindelijk bepalen wij hoe technologie moet worden toegepast. Daarbij zijn we in staat om mee te veranderen.

Zo luidde de belangrijkste conclusies van het onderzoek ‘De robot de baas’. Een onderzoek dat werd uitgevoerd door de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). Uit dit onderzoek komen vier punten naar voren waar men nu en straks gezamenlijk rekening mee dient te houden.

Gaat robotisering mensen helpen of vervangen?

Een ding is zeker: kunstmatige intelligentie biedt ons vele mogelijkheden. Maar het uitgangspunt van de WRR luidt dat robotisering ons moet helpen in plaats van te vervangen. Om deze reden zouden beleidsmakers zich vaker af moeten vragen: Helpt of schaadt dit idee onze arbeidsmarkt? Zo vindt de WRR ook dat werkgevers hierin een bepaalde verantwoordelijkheid dragen, het bezuinigen op personeelskosten kan immers doorslaan en een gevaar betekenen.

Hoe worden de opbrengsten verdeeld?

Een ander gevolg zal bestaan uit de groeiende ongelijkheid. Er zullen partijen ontstaan die veel geld zullen verdienen aan de robotisering van onze samenleving en anderzijds zullen er partijen ontstaan die aan kansen veel in moeten leveren als gevolg van de robotisering. Om deze reden zal er over een nieuw sociaal beleid moeten worden nagedacht. Denk aan een maatschappelijk bedrag dat organisaties zullen moeten afstaan om iedereen mee te laten profiteren van de verhoogde productiviteit of werknemers die aandelen zullen bezitten van de desbetreffende organisaties.

Welke verantwoordelijkheden willen we overdragen en behouden?

Het is belangrijk dat we goed nadenken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van kunstmatige intelligentie in de toekomst. Welke taken, relaties en bevoegdheden willen we als mens behouden? En hoe passen we ons onderwijs hier straks op aan? Waar we als samenleving jaren geleden nog niet moesten denken aan rechtsspraak of gemaakte afwegingen op medisch gebied door kunstmatige intelligentie, is dit plotseling een stuk dichterbij gekomen. Wie willen we straks deze oordelen laten vellen?

Autonomie betekent een belangrijke rol in het leven van de hedendaagse werknemer. Het is in sterke mate bepalend voor het welbevinden van een werknemer. Dit blijkt ook uit diverse onderzoeken die in de studie van het WRR staan vermeld. Technologische ontwikkelingen kunnen deze autonomie in negatieve zin beïnvloeden. Maar kunnen we robots zodanig toepassen dat er sprake is van een positieve invloed? Om hier achter te komen zal er aan deze vraag meer aandacht moeten worden besteed door beleidsmakers, werkgevers en wetenschappers.

Bron: nrccarriere.nlAI

Geplaatst in Alle nieuws