Hoever reikt het inzagerecht van een werknemer?

Hoever reikt het inzagerecht van een werknemer?

De algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt betrokkenen de mogelijkheid om inzage te krijgen in de persoonsgegevens van werknemers die de werkgever verwerkt. Deze mogelijkheid werd al eerder geboden door de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De reden dat er meer aandacht voor is gekomen is mede te danken aan de komst van de AVG. Werknemers willen steeds vaker inzage hebben in het personeelsdossier, maar is het als werkgever verplicht om aan het verzoek tot inzage te voldoen?

Geldt het inzageverzoek ook voor een werkgever?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing op alle organisaties binnen Nederland die persoonsgegevens verwerken. Een werkgever verwerkt veel gegevens die duidelijk en zeer eenvoudig te herleiden zijn. Nu de AVG van toepassing is, is een werkgever ook verplicht om zich te houden aan artikel nummer 15AVG, het recht op inzage van werknemer. Een werknemer mag zijn werkgever dus vragen naar zijn of haar persoonsgegevens. De wetgeving geeft wel nadrukkelijk aan dat zo’n verzoek van de werknemer wel met redelijke tussenpozen moet worden gedaan. Het kan niet zo zijn dat de werknemer elke maand om inzage gaat vragen en hier ook naar gehandeld moet worden, in zo’n geval mag de werknemer dit weigeren.

Welke stappen moet een werkgever nemen als er een verzoek komt vanuit een werknemer?

Mocht deze situatie zich voordoen dan moet de werkgever de volgende punten inzichtelijk maken:

  • Binnen vier weken moet er een reactie komen op het verzoek
  • Een volledig overzicht van de door de werkgever verwerkte gegevens van de werknemer
  • Een omschrijving van het doel of de doeleinden van de gegevensverwerking
  • Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

Geldt het inzagerecht voor het gehele personeelsdossier?

Het is niet zo dat het inzagerecht zo ver gaat dat de werkgever het gehele dossier dient te verstrekken aan de werknemer. Wel vallen alle officiële stukken als een verslag van een beoordelingsgesprek, stukken over promotie en salaris onder het inzagerecht.

Als afsluiter nog een aantal tips:

  • Zorg dat de afdeling HR op de hoogte is van de termijn van vier weken
  • Schrijf een beleid hoe om te gaan met rechten van werknemers
  • Deel een personeelsdossier overzichtelijk in

Bron: www.jpr.nl

Geplaatst in Alle nieuws