Meisjes kiezen vaker technische vakken op school

Meer meisjes dat op de middelbare school en in het hoger onderwijs kiest voor techniek, neemt toe. Vooral op de havo, het vwo en het hbo kiezen steeds meer meisjes voor het volgen van bètavakken.

De gegevens komen uit de dinsdag gepubliceerde Emancipatiemonitor 2014, een tweejaarlijks rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waarin de bureaus meten of het emancipatiebeleid van de overheid effect heeft.

Waar 15 procent van de meisjes in 2007 nog op de havo koos voor het Natuur en Techniek-profiel, koos in 2013 26 procent voor de bètarichtingen. Op het vwo steeg het aantal van 20 naar 38 procent.
Het aantal vrouwelijke studenten op het hbo is op de technische opleidingen gestegen van 14 naar 20 procent.

Het verschil tussen jongens en meisjes is daarmee kleiner geworden, maar meisjes kiezen toch nog altijd minder vaak voor technische opleidingen dan jongens. Jongens kiezen minder vaak voor een studie in de verzorgende richting.

Baankansen
Het CBS en SCP trekken de conclusie dat overheidscampagnes, die ervoor moeten zorgen dat meisjes voor techniek te kiezen, lijken te werken. Of de vrouwelijke studenten daar op de arbeidsmarkt ook daadwerkelijk iets aan hebben, is nog maar de vraag.

Meisjesstudies in de richting van zorg en onderwijs lijken vooralsnog betere baankansen bieden dan technische jongensopleidingen.

Geplaatst in Alle nieuws