Ontwikkelingen Arbeidsmarkt

In November publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat er in het derde kwartaal banen bij zijn gekomen ten opzichte van het tweede kwartaal, ca. 33.000 stuks om precies te zijn. Ook in vergelijking tot dezelfde periode in 2014 is er sprake van een stijging. Wel steeg de werkloosheid in November, weliswaar licht met 0,1% naar ongeveer 616.000 werklozen. Desondanks is er nog steeds sprake van economische groei. In het derde kwartaal is de economie met 0,2% gestegen ten opzichte van kwartaal twee in 2015.

Inkomensverschillen verminderd

Gedurende de economische recessie zijn inkomensverschillen kleiner geworden. Voorafgaand aan de financiële instorting verdienden 20% van de huishoudens met de hoogste inkomens 2,8 keer zoveel dan de huishoudens met de laagste inkomens. Na deze instorting werd er door dezelfde huishoudens nog 2,5 keer zoveel verdiend.

Onderzoek en innovatie in Nederland

Ook is er in 2014 meer geld uitgetrokken voor Research & Development door Nederlandse bedrijven en instellingen. In totaal werd 13 miljard euro aan onderzoek en ontwikkelingen besteed, een toename van 3% ten opzichte van het jaar ervoor. Positieve trend die hieraan kan worden toegevoegd bestaat uit het groeiend aantal bedrijven dat investeert in innovatie.

In de periode 2012 – 2014 hield 47% van de bedrijven zich bezig met een vorm van innovatie. Ook hier valt een stijging in waar te nemen ten opzichte van de periode 2010 – 2012, waarin 38% van de bedrijven zich met deze activiteiten bezig hield. Met name technologische innovaties ten behoeve van productieprocessen is wat bedrijven het meeste aansprak. Daarentegen bleven productinnovaties achter.

Bron: CBS

Geplaatst in Alle nieuws