Ouderen te duur voor werkgever

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zou er gesneden moeten worden in de vele leeftijdsvoordelen die voor ouderen in cao’s zijn opgenomen. Het verminderen van de leeftijdsvoordelen zou wel de hoge werkloosheid onder de ouderen tegen kunnen gaan.

Veel oudere werklozen hebben weinig voordeel aan het economische herstel. Er zijn hervormingen op de arbeidsmarkt nodig om hen weer aan het werk te krijgen. De reden dat ouderen te duur wnieuwsbrief ouderen te duurorden voor werkgevers komt relatief door de hoge lonen, pensioenkosten en leeftijdsafhankelijke ontslagvergoedingen. Vaak hebben ouderen ook allerlei ‘ontziemaatregelen’ in de cao, die hen extra rechten of minder plichten geven.

Door al deze extra’s zijn werkgevers voorzichtig met het in dienst nemen van 50-plussers. Om echt een verschil te maken zijn volgens het CPB fundamentele herzieningen nodig.
De hoge langdurige werkloosheid onder ouderen is een structureel probleem, zegt het CPB. Al voordat de crisis begon, was er sprake van een stijging in het aantal werkloze ouderen. Nederland telt zo’n 300.000 mensen die langer dan een jaar werkloos zijn, waaronder zich opvallend veel ouderen bevinden. Die verliezen niet vaker hun baan, maar als zij werkloos raken is de kans op langdurige werkloosheid bijna twee keer zo groot als gemiddeld.

Geplaatst in Alle nieuws