Payrolling belangrijk voor groei bedrijven

Uit onderzoek van de ABU en VPO blijkt dat 19% van alle ondervraagde ondernemingen behoefte heeft aan payrolling om te groeien. Onder de mkb-organisaties geeft zelfs 33% aan payrolling nodig te hebben. In totaal werkten aan het onderzoek 1138 werkgevers mee.

Zowel voor de werkgelegenheid als voor de groeimogelijkheden van bedrijven zelf is payrolling van groot belang. Deze resultaten zijn 14 december 2015 gepresenteerd tijdens een gezamenlijk congres. Geconstateerd is dat in 2014 om en nabij 12.000 bedrijven met payrolling werkten, hierbij gaat het om een stijging van 5% gedurende de periode 2009 – 2014. Groot -en detailhandel, industrie, horeca en zakelijke dienstverlening behoren hierbij tot de branches waarin het meeste gebruik wordt gemaakt van payrolling. Gezamenlijk vormen deze branches 56% van het aantal bedrijven dat werknemers op de payroll heeft staan. Opvallend detail dat hierin naar voren komt is dat het met name gaat om (sterk) groeiende bedrijven waar payrolling wordt toegepast. Deze bedrijven weten doorgaans gemiddelde of sterke variatie in het werkaanbod te bieden, waardoor ze een bepaalde aantrekkingskracht weten te creëren. Ook de huidige economische situatie speelt hierin een rol, omdat het een stimulerende werking heeft bij het snel inzetten bij banen.

Het aantal payrollwerknemers groeide in Nederland dusdanig van 145.000 naar 195.000 gedurende dezelfde periode. Ondertussen is payrolling een onmisbaar, professioneel HR-instrument geworden. Het biedt ondernemers een oplossing wanneer werkgever te complex, risicovol en tijdrovend is geworden, aldus ABU-directeur Jurriën Koops. Maar niet alleen ondernemers profiteren van een dergelijk dienstverband. Zo biedt payrolling ook kansen voor mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen of mensen met een arbeidsbeperking. Het onderzoek genaamd ‘Payrolling in Nederland’ is uitgevoerd in opdracht van de ABU en VPO door onderzoeksbureau Panteia. Het doel van dit onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van de behoeften van potentiële klanten van payrolldienstverleners.

Bron: ABUABU

Geplaatst in Alle nieuws