Portfolios van carrières hard nodig op arbeidsmarkt

Voor de mismatch tussen vraag en arbeid is een oplossing nodig. Alleen met een goede standaard voor carrièreportfolio’s zou de mismatch opgelost kunnen worden.

Gesteld door onlangs gepromoveerde Ronald Lievens, die onderzoek deed naar het nut van carrièreportfolio’s. Dit is een rijk digitaal dossier bestaande uit, onder andere, iemands kennis en competenties. Volgens Lievens helpt het opbouwen van een carrièreportfolio’s met het concreet en inzichtelijk maken van iemands kennis en competenties. De informatie dat te vinden is in goede carrièreportfolio’s kan worden ingeze3t voor personeelsbeleid of om vacatures te vervullen. Tevens kan de informatie ingezet worden voor verschillende strategische doeleinden, zoals bijvoorbeeld bij het trainen van personeel. Echter is het inzetten van de portfolio’s wel complex. Personeelsleden zijn bang dat ze afgerekend zullen worden op hun zwakheden aldus Lievens.

Er is dringend doorontwikkeling nodig als het aankomt op het gebruik van carrièreportfolio’s voor sollicitatiedoeleinden. Informatie betreffende kennis en vaardigheden zijn niet op dezelfde manier verwoord. Daarnaast kunnen werkenden hun portfolio niet meenemen doordat systemen niet op elkaar aansluiten. Lievens vermeld tevens dat Italië hierin vooroploopt. Daar leidt een platform voor carrièreportfolio’s tot efficiëntere sollicitatieprocedures en beter perspectieven voor afgestudeerden.

 

Bron: PW de Gids. Okt ’15

Geplaatst in Alle nieuws