Stijging aantal vacatures

Als gevolg van de economische groei neemt het aantal vacatures in snel tempo toe.  In het eerste kwartaal van 2017 ontstonden er in Limburg en Noord-Brabant respectievelijk 14.400 en 37.100 vacatures. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2016, betekent dat een groei van het aantal vacatures van 12% in Limburg en 13% in Noord-Brabant.

Volgens de nieuwe landelijke arbeidsprognose van het UWV neemt het aantal vacatures sneller toe dan voorspeld. Het UWV stelt dat er in 2017 en 2018 jaarlijks ongeveer 900.000 vacatures zullen ontstaan. De stijging van vacatures vindt plaats in alle sectoren, met uitzondering van de financiële sector en het openbaar bestuur. In de zorg- en welzijnssector neemt het aantal banen in absolute aantallen het sterkst toe. Het UWV verwacht dat er in die sector in 2017 en 2018 respectievelijk 12.000 en 18.000 banen bij komen. Dat komt onder meer door groeiende vraag naar zorg en het schrappen van bezuinigingen. In de sector ICT is er al sprake van een toegenomen spanning op de arbeidsmarkt.

Tegenover de stijging van het aantal vacatures staat de daling van de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen. Volgens het UWV daalt het landelijke aantal WW-uitkeringen de komende 2 jaar met 100.000 naar 311.000 eind 2018.

Geplaatst in Alle nieuws