Talent management: “HR Professional wordt kennismakelaar”

Ingrid Kerr begrijpt wel dat het onderwerp Talent Management in de top 3 van voornaamste topics voor de komende jaren is beland. Waar in de boardroom vaak nog wordt gedacht dat het talent door de crisis voor het oprapen ligt, zien de meeste HR professionals al lang aankomen wat de consequenties zijn van de vergrijzing en de dalende beroepsbevolking.

Kerr doet opdrachten voor een aantal gemeentes en overheden waar de gemiddelde leeftijd 51 jaar is en constateert dat HRM’ers al lang bezig zijn om vooruit te kijken en te anticiperen en zulke organisaties klaar te maken voor de toekomst.

“Als HR-professional word je steeds meer een kennismakelaar in plaats van een personeelsmanager. Om de nieuwe rol goed te kunnen spelen moeten HR-mensen heel nauw samenwerken met de lijn en goed kunnen inspelen op de middellange termijn-strategie. Het oude instrumentarium, met beoordelingsgesprekken, vlootschouw et cetera, kijkt achteruit. De omslag die gemaakt wordt is dat we vooruit gaan kijken.”

Nieuw domein

“De carrousel draait steeds sneller en gekker en is niet meer voorspelbaar” zegt Ingrid Kerr: “Wat wél voorspelbaar is, is dat je talent nodig hebt voor taken in de toekomst die je nu nog niet eens precies kunt omschrijven. Dat betekent dat je flexibele en wendbare mensen nodig hebt. Je moet ontzettend goed kunnen afwegen welk talent je wanneer nodig hebt. Je moet een combinatie kunnen maken tussen de vraag van de organisatie en de mensen die beschikbaar zijn op de markt. Dat is echt een heel nieuw domein.”

Minder gehecht

Ook het boeien en binden van talent is aanzienlijk lastiger dan vroeger. Ingrid Kerr was in het verleden HR directeur bij Yacht en heeft als adviseur een groot aantal multinationals ondersteund bij hun personeelsbeleid. “Ik heb toen gemerkt dat grote bedrijven vaak heel veel moeite hebben om een structuur op te zetten waar jonge mensen zich thuis voelen”, zegt Kerr. Jonge mensen zijn veel minder gehecht aan een werkgever en veel meer aan de opdracht. Die moet waardevol zijn en ergens toe doen. In alle onderzoeken staat waardevol werk bovenaan, in combinatie met ontwikkelingsmogelijkheden. En dan heb ik het niet over een cursus bij Schouten & Nelissen.”

Zichtbaar

Volgens Kerr wordt de rol van HR absoluut significanter door het toenemende belang van die slimme vormen van talent management. Maar om die rol ook optimaal te pakken moeten nog wel stappen worden gezet, vindt ze. HR zit nog steeds vaak te laat in de keten en wordt nog te weinig als een van de noodzakelijke spelers gezien. “Het is aan ons om te zorgen dat we meer zichtbaar worden”, zegt Kerr: “Dat betekent ook dat HR beter moet weten hoe ze de juiste stappen moet zetten. HR-mensen zijn zich bewust van de rol die ze moeten nemen, maar ze weten nog niet hoe ze dat concreet moeten vormgeven, waar ze de informatie vandaan moeten halen en welke stappen ze moeten zetten.”

Download ‘De Toekomst van HR’ en lees het hele artikel met Ingrid Kerr en de verhalen van 9 andere experts!

Bron: HR Praktijjk

Geplaatst in Alle nieuws