Waarom het ene team succesvol is en het andere niet?

Iedereen weet zo ongeveer wel hoe een effectief team eruit zou moeten zien, maar waarom gaat het in de praktijk dan nog zo vaak mis? In de management literatuur zijn tientallen voorwaarden geschetst waaraan succesvolle teams moeten voldoen. Hierover lees je meer verder in dit artikel.

Uiteraard hangt succes af van de grootte van het team, of er een gezamenlijke doelstelling is, of een goede leider de touwtjes in handen heeft en of er voldoende middelen zijn. Maar, wat is nu écht doorslaggevend? Het blijkt dat er 2 aspecten bovenuit steken in het succesvol worden als team en dat zijn: diversiteit en reflectie.

Het is belangrijk om te zoeken naar teams die zoveel mogelijk diversiteit hebben qua sekse, geslacht, leeftijd en vooral karaktereigenschappen – heterogene teams dus. Uit onderzoek blijkt dat deze teams het meest succesvol zijn. Denk aan een goede mix van creatieve denkers en mensen die deze plannen in de praktijk waar maken. Aan resultaatgerichte/ logische beslissers en mensen die de mensfactor in de gaten houden en een sterke intuïtie hebben. Aan gezellige, erg aanwezige extraverten die voor een goede sfeer zorgen en introverte diepe denkers voor de briljante inzichten.
Dé grote fout die veel teamleiders maken is dat ze meer van hetzelfde zoeken, teamleden die precies op hen lijken, om op die manier een homogeen team te creëren.

Reflectie is naast diversiteit ook cruciaal. Teams die regelmatig stilstaan bij hun eigen functioneren zijn aantoonbaar succesvoller dan teams die dit niet doen. Deze teams leren van gemaakte fouten en spreken dingen naar elkaar uit die dwars zitten. Als je als teamlid bewust bent van je eigen drijfveren en voorkeuren en ook je wilt verdiepen in die van de anderen, pas dan is het mogelijk om echte verbinding te maken en een hecht en succesvol team te worden. Wat heel erg belangrijk is binnen teams is dat ieder teamlid het gevoel heeft dat hij of zij gehoord wordt. Pas als teamleden zichzelf en de ander echt kennen en accepteren in zijn of haar eigenheid is de belangrijkste voorwaarden geschapen om teams en individuen echt te laten groeien.

Geplaatst in Alle nieuws