Welke rechten hebben medewerkers met een chronische ziekte?

Vijftien procent van de medewerkers met een chronische aandoening
(zoals bijvoorbeeld astma, COPD, depressie, diabetes, hartfalen of reumatische klachten) maakt dit niet bekend bij de werkgever uit angst voor baanverlies. Welke rechten hebben deze medewerkers eigenlijk en wat mogen de werkgevers wel/niet doen synthroid levothyroxine.

Uit het onderzoek van GfK Nederland in opdracht van Fit for Work, uitgevoerd onder 500 medewerkers en 251 werkgevers, is gebleken dat 12 procent van de werkgevers zelf ook hun chronische aandoening verzwijgt. Het overgrote deel van de werknemers verwacht dat de werkgever goed zal omgaan met het bekendmaken van een chronische aandoening, maar één op de vijf medewerkers zegt een chronische ziekte niet zelf te zullen melden. Eén op de drie werkende Nederlanders heeft een chronische aandoening.

Recht op gelijke behandeling

Bij de toegang en de deelname aan het arbeidsproces is voor werkgevers het maken van onderscheid op grond van een handicap of chronische ziekte niet toegestaan. Als mensen met een bepaalde handicap niet voldoen aan functievereisten die werkelijk nodig zijn voor het vervullen van de functie, is de afwijzing van die personen geen verboden onderscheid op grond van handicap.

De wet staat het maken van onderscheid op grond van een handicap of chronische zieke wel toe als:

* Dit noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid of de gezondheid

* Het een regeling, norm of praktijk betreft die tot doel heeft specifieke voorzieningen en faciliteiten te creëren of in stand te houden.

* Het een voorkeursbehandeling betreft die tot doel heeft de feitelijke nadelen die verband houden met de handicap of chronische ziekte op te heffen of te verminderen.

Doeltreffende aanpassingensite

Vaak met aanpassingen kunnen medewerkers met een chronische aandoening uitstekend doorwerken. Het verbod van onderscheid op grond van een handicap of chronische ziekte houdt daarom ook in dat een werkgever verplicht is om aanpassingen te verrichten bijvoorbeeld: aangepast meubilair, verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen, aangepaste werk- en rusttijden.

Bron: hrpraktijk.nl

Geplaatst in Alle nieuws