Wijziging wet, werk & zekerheid

De nieuwe wet heeft als doel het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen. Het voorstel bevat niet wholesale nba jerseys alleen maatregelen op het terrein van rechtspositie van flexwerkers, maar ook op het gebied van het ontslagrecht moeilijk en de werkloosheidswet.

Volgens de regering werd er in toenemende mate misbruik gemaakt van de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst aan te gaan voor bepaalde tijd. Deze mogelijkheid wordt in de WWZ beperkt. Daarnaast bestaat er veel kritiek op het “ duale ontslagstelsel “. Op dit moment bepaald de werkgever de ontslagroute. Daarbij valt te kiezen uit het aanvragen van een ‘ontslagvergunning bij het UWV of het verzoeken bij de kantonrechter voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. In het eerste geval wholesale mlb jerseys bestaat 42 er geen kans op een ontslagvergoeding, bij de tweede mogelijkheid ontvangt de ontslagen werknemer wel ontslagvergoeding. Dit verschil independizarte in uitkomst is voor werknemers extra wrang, omdat de werkgever twente de route bepaald. Via de WWZ zal dit nu worden herzien. Het wetsvoorstel is op 7 november 2013 ingediend en op 10 juni jongstleden is cheap nba jerseys het voorstel aangenomen door de eerste kamer.

Een aantal belangrijke veranderingen per 1 januari 2015:

  • Een proeftijd is alleen nog toegestaan als er een arbeidsovereenkomst wordt aangenomen van meer dan zes maanden.
  • Concurrentiebeding is alleen toegestaan wanneer een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd kan alleen nog als de werkgever kan aanvoeren dat het gaat om zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen
  • Uiterlijk een maand voor einde van een arbeidscontract, moet de werkgever de werknemer van informatie voorzien. Wordt de overeenkomst voortgezet en onder welke omstandigheden. De aanzegging moet schriftelijk plaatsvinden.
  • Beperking, voor de werkgever, van de mogelijkheid om ten nadele van de werknemer af te wijken van de loondoorbetalingsverplichting.
  • Beperking van uitzendarbeid.

 De overige wijzigingen zullen volgen vanaf 1 juli 2015 en 16 april 2016.

Geplaatst in Alle nieuws